كاربر گرامي! شما مي‌توانيد از طريق اين صفحه، در نظر سنجی  مربوط به  عملکرد این مرکز ، همچنین دانشگاه شرکت نماییدبراي شرکت در نظر سنجی خواهشمند است از لیست ذیل موضوعات مورد نظر انتخاب نموده و پیرو آن یکی از گزینه های عالی ، خوب ، متوسط، ضعیف را انتخاب نموده سپس بر روی گزینه ارسال نظر کلیک نمایید ضمنا محدودیتی در انتخاب موضوع نظر سنجی وجود نداشته و شما قادر هستید در موضوعات مختلف نظر خود را به این مرکز ارسال نمایید.
شرکت در نظر سنجی با موضوع:
نظری انتخاب نشده است   

www.Bazresi.iau.ir

Development by Alireza Mohseni   Copyright 2010-2014