معرفی اداره کل بازرسی

بطوریکه مشخص است بازرسی در هر ارگان ، نهاد و سازمانی فعالیتی هدفدار و منظم و با برنامه است تا عملکرد جامعه مورد بازرسی را با ضوابط و معیارهای تعیین شده همچنین شاخص های مربوط مقایسه کند و اختلاف ها را شناخته و نهایتاً نسبت به اصلاح آنها توصیه ها و راهکارهای لازم را ارائه نماید. لذا اداره کل بازرسی دانشگاه که از ارکان و ادارات کل مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد از بدو تأسیس تاکنون سعی داشته با نظارت بر حسن جریان امور در دانشگاه از طریق بازرسیهای مستمر و دوره ای و تهیه گزارشهای لازم جهت استحضار مقامهای ذیصلاح، علاوه بر مشخص کردن انحرافات احتمالی، کاستیها و نارسائیهای موجود و سوء جریانهای حاصله در واحدها، مراکز و قسمت های بازرسی شونده، نسبت به پیشگیری ازبحرانهای احتمالی و ایجاد زمینه مناسب برای کلیه مستخدمین دانشگاه مبنی بر احساس مسئولیت بیشتر در قبال وظایف محوله فراهم آورد. امید است این مرکز با بهره گیری از نیروهای کارآمد، مومن و معتقد با کمک و همکاری متقابل دانشگاهیان به تحقق اهداف خود و سازمان مربوط کمک نماید.

معرفی مدیر کل

نام و نام خانوادگی:
مهرداد آزادی
آخرین مدرک تحصیلی:
دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک:
m.azadi@bazresi.iau.ir

سوابق اجرایی

رییس اداره مناطق از سال 1384 لغایت 1392

معاون مدیر کل بازرسی از سال 1392 لغایت 1393

مدیر کل ارزیابی عملکرد دانشگاه از سال 1393 لغایت 1394

مدیر کل بازرسی دانشگاه از سال 1394 تاکنون

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه

عضو کمیسیون سنجش و پذیرش دانشگاه