چشم انداز

چشم انداز مرکز نظارت،بازرسی و رسیدگی به شکایات

  با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم جهادی و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة  و در مسير تحقق آرمانها و اصول قوانین و مقررات مرکز بازرسی و نظارت دانشگاه  برنامه 5 ساله به مدل تضمین کیفیت دانشگاهی با رویکرد توسعه و تعالی بر اساس معیارهای ذیل می باشد:

 -پیشرو بودن در ارائه کنترلرهای نوین

 -برخوردار از دانش نوین نظارتی و ارزیابی مبتنی بر فناوری اطلاعات

 -فعال، مسؤوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحية    تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي

 -داراي تعامل سازنده و مؤثر با جامعه دانشگاهی براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

-ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت، شفاف سازی جریان اطلاعات و پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی، اداری و افزایش هماهنگی بین حوزه های مختلف دانشگاه و توسعه و تقویت زیرساخت های لازم برای اهداف محوله

 -عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.