انعقاد تفاهمنامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۲۰:۱۱ کد : ۱۵۲ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۷۷
انعقاد تفاهمنامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان

    آیین انعقاد تفاهمنامه ارزیابی عملکرد فیمابین مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در سالن جلسات این مرکز برگزار گردید.

    دکتر عنایت اله ملکیتبار رئیس مرکز، ضمن اشاره به برگزاری جلسات خبرگی در تدوین محتوای نظام نامه، شاخصها را محصول یک ارتباط تعاملی بین حوزههای مختلف سازمان عنوان کرد و افزود؛ تدوین و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد در دانشگاه نقشه راهی جهت ارتقاءو تداوم فعالیتها می باشد. ایشان در ادامه افزود؛ با عقد این تفاهم نامه ها امکان ارزیابی همه جانبه و تخصصیتر بخشهای مختلف دانشگاه فراهم شده است.

    دکتر علیرضا فیروزفر رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، ضمن ارزشمند بودن طرح، نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی را کمک بزرگی در راهبری واحدهای سراسر کشور به شمار آورد. ایشان در ادامه مشارکت حداکثری اعضای هیاتعلمی در عرصههای مختلف را لازمه ارتقای عملکرد و تحقق دستیابی به دانشگاههای نسل سوم و چهارم عنوان نمود.

    دکتر محمد محمدی، قائممقام مرکز نیز هدف اصلی تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی را کمک به روسای واحدها در جهت رصد وضعیت و برنامهریزی دقیق به منظور ارتقای جایگاه واحدها دانست. ایشان همچنین در ماموریتی، ادارات کل نظارت مناطقمستقر در سراسر کشور را به همکاری هربیشتر با روسای واحدها در تحقق شاخصها فراخواندند.

    دکتر علیرضا طوسی معاون نظارت و ارزیابی عملکرد، ضمن ارائه گزارش مختصری از فرایند بررسی و نهایی شدن شاخصهای استان زنجان، از همکاری روسا و دست اندرکاران امر در سطح استان تشکر کرد و افزود؛ان شاءالله در ماه جاری بررسی و نهاییسازی شاخصهای چند استان دیگر تکمیل و آمادهی عقد تفاهمگردد.

شایان ذکر است که در این مراسم تفاهم نامه فی مابین مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات و دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان امضاء و ابلاغ گردید.