انعقاد تفاهم نامه عملکردی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۸ کد : ۱۶۰ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۱۴
انعقاد تفاهم نامه عملکردی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

انعقاد تفاهم نامه عملکردی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری 

تفاهم نامه عملکردی سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات به امضا طرفین رسید.
در این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و مدیران حوزه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد، دکتر عنایت اله ملکی تبار رییس مرکز، ارزیابی علمی و دقیق را نیازمند وجود برنامه دانست و افزود؛ تفاهم نامه حاضر می تواند برنامه استان برای سال جاری باشد بطوریکه در پایان سال براساس شاخص های ارائه شده و تعهدات استان، واحدهای دانشگاه آزاد استان را ارزیابی و شاهد ارتقاء باشیم .
در ادامه مراسم دکتر ابراهیم رحیمی رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان نیز ضمن معرفی کامل واحدهای استان، واحدهای این منطقه را در اکثر محورهای تفاهم نامه پیشتاز دانست و خاطرنشان کرد؛ در حوزه مالی نسبت به سایر استان ها وضعیت بهتری حاکم است و در برخی شاخص های فرهنگی نیز دارای رتبه های کشوری هستیم. ایشان ارزیابی حاضر را برای جامعه دانشگاه آزاد اسلامی مفید و برای دست اندرکاران این برنامه آرزوی توفیق روز افزون نمود.
دکتر محمد محمدی قائم مقام مرکز نیز در ادامه خواستار توجه خاص دانشگاه آزاد اسلامی استان به ارزیابی عملکرد سازمانی و تشکیل کارگروه استانی و همچنین عملیاتی شدن تفاهم نامه واحدهای دانشگاهی آن منطقه با استان چهارمحال و بختیاری گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر علیرضا طوسی معاون نظارت و ارزیابی عملکرد نیز ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین شاخص های ارزیابی، به بیان مدل ارزیابی عملکرد سازمانی پرداخت.