در جلسه طرح تابش با همکاری واحد سپیدان، پایش مشکلات آموزشی و پژوهشی مطرح گردید.

۰۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۷ کد : ۷۶۴ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۸۸
در جلسه طرح تابش با همکاری واحد سپیدان، پایش مشکلات آموزشی و پژوهشی مطرح گردید.

در جلسه پایش مشکلات آموزشی و پژوهشی واحد سپیدان مطرح شد:
رفع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان با تأکید بر رعایت مقررات


جلسه مجازی طرح تابش با موضوع مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان برگزار و بر ضرورت رفع این مشکلات تأکید شد..


 جلسه مجازی طرح تابش با موضوع مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان با حضور دکتر محمد محمدی قائم مقام و دکتر صانعی معاون نظارت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر کاوه پیشقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، رجب پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان و زارعی مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی در محل مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی برگزار شد..


دکتر محمدی قائم مقام مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست توضیحاتی درباره طرح تابش ارائه کرد و سپس زارعی مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان را تشریح کرد.


در ادامه دکتر صانعی در رابطه با مشکلات آموزشی و پژوهشی واحد سپیدان ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی از روند تغییرات صورت پذیرفته در واحد ابراز رضایتمندی نمود. پس از آن دکتر کاوه پیشقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با تشکر از دیدگاه و نگرش جدید مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات بر پیگیری و رفع مشکلات آموزشی و پژوهشی استان با همکاری این مرکز تأکید کرد.


در پایان این نشست مجازی مقرر شد که تیم ویژه نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، نسبت به پایش و رفع مشکلات آموزشی و پژوهشی این واحد اقدام گردد.