حل مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی واحد دانشگاهی بجنورد در جلسه طرح تابش

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۷۷۴ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۷۱
حل مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی واحد دانشگاهی بجنورد در جلسه طرح تابش

حل مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی واحد بجنورد در جلسه طرح تابش

جلسه طرح تابش در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد با حضور معاون  نظارت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی،  مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت و مسئول دبیرخانه طرح تابش در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۳ در محل مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات بصورت مجازی برگزار گردید.
    در ابتدای جلسه دکتر عارف مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت ضمن تشریح وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در خصوص مشکلات آموزشی و پژوهشی واحد مذکور مطالبی را بیان کرده و سپس دکتر صانعی معاون نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز نظارت در تکمیل موارد مطروحه ضمن بیان  نکات مهم آموزشی و پژوهشی و مشکلات موجود در این رابطه، بر اهتمام همه مسوولان واحد برای رفع ایرادات تأکید نمودند.
      در ادامه دکتر مرادی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی و واحد بجنورد ضمن تشکر از دیدگاه مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات در همکاری با واحدهای دانشگاهی در رفع مشکلات، توضیحاتی در رابطه با اقدامات انجام گرفته، خصوصاً جذب تعداد قابل توجهی دانشجو با توجه به تعدد مراکز آموزشی در استان و عدم وجود برخی از رشته ها نظیر حسابداری، مدیریت و حقوق در واحد مرکز استان ارائه نمود. دکتر خراسانی معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد هم در رابطه با اقدامات صورت پذیرفته برای رفع ایرادات و مشکلات آموزشی توضیحات لازم را ارائه کرده و با بیان اینکه حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی در استان خراسان شمالی تفکیک نگردیده، گفت این امر باعث ایجاد حجم کاری مضاعف برای معاونت علمی واحد شده است. 
در پایان پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه مقرر گردید: تیم ویژه نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۸ با حضور در محل واحد دانشگاهی، نسبت به بررسی دقیق و پایش مشکلات آموزشی و پژوهشی اقدام نماید.