اولویت اصلی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در فرایند ارزیابی عملکرد استانها؛ بهبود عملکرد دانشگاه است.

۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۱ کد : ۸۹۶ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۲۰۲
اولویت اصلی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در فرایند ارزیابی عملکرد استانها؛ بهبود عملکرد دانشگاه است.

اولویت اصلی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در فرایند ارزیابی عملکرد استانها؛ بهبود عملکرد دانشگاه است.


جلسه هماهنگی دومین دوره ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیران و روسای ادارات ارزیابی عملکرد مناطق ۱۱ گانه نظارت ارزیابی بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.
      در این جلسه؛ موضوع نحوه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موارد مرتبط بررسی شد. مدیران کل مناطق نیز تجربه‌ها، دستاوردها و اقدامات خود را در فرایند ارزیابی سال ۱۳۹۹ تشریح و پیشنهاد اصلاحی خود را برای ارزیابی پیش رو بیان کردند.
      دکتر علیرضا طوسی معاون نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز نیز با اشاره به رویکرد حل مسئله در دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات و حرکت هدفمند در زمینه تفاهم نامه های عملکردی را، برنامه ریزی جهت دار به سمت تحقق رسالت ها و اهداف دانشگاه معرفی کرد. وی با اشاره به برخی اشکالات و ایرادات در فرایند ارزیابی عملکرد و بررسی تفاهم نامه های استانی سال ۱۳۹۹، راه حل هایی برای عدم تکرار این موارد بیان و خواستار دقت نظر بیشتر مدیران کل مناطق و همکاران ارزیاب در این زمینه شد.
     در ادامه، کریم پورمرجان مدیر ارزیابی عملکرد سازمانی ضمن بیان اهمیت ارزیابی عملکرد، به مرور تجارب ارزیابی عملکرد دوره اول اشاره و به سوالات برخی همکاران درخصوص شاخص ها، فرایندها و نرم افزار موجود پاسخ داد. 
ارائه تعهدات با پشتوانه علمی و اجرایی، دقت در ارائه آمار و حساسیت های ارزیابی امسال از اهم مطالب مطروحه در این جلسه بود.
    در نهایت همکاران ادارات کل ۱۱ گانه نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درخصوص ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ پرداخته و پیشنهادات خود را برای بهبود روند و کاهش موانع ارزیابی سال ۱۴۰۰ بیان داشتند.