توسعه ظرفیت مجموعه کشاورزی و دامداری واحد جیرفت در جلسه طرح تابش استان کرمان :

۰۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۷ کد : ۹۰۳ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۶۰
توسعه ظرفیت مجموعه کشاورزی و دامداری واحد جیرفت در جلسه طرح تابش استان کرمان :

در جلسه طرح تابش استان کرمان مطرح گردید:
توسعه ظرفیت مجموعه کشاورزی و دامداری واحد جیرفت با استفاده از روشهای نوین کشاورزی جهت افزایش درآمدهای غیرشهریه ای

      بررسی و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی عملکردها، ظرفیتها و تعیین تکلیف وضعیت برخی از پروژه های واحدهای دانشگاهی استان کرمان در نشست مجازی طرح تابش با حضور معاون نظارت مالی و مدیرکل منطقه 6 مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، رئیس دبیرخانه استان و واحدهای جیرفت، زرند، انار و شهربابک؛
     در ابتدای جلسه آقای خلیلی معاون نظارت مالی مرکز به اهداف دبیرخانه طرح تابش مبنی بر شناسایی مشکلات و ظرفیت‌های بالقوه واحدهای این دانشگاه اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسه‌های مستمر مشکلات اساسی بررسی و راهکارهای لازم جهت اصلاح و ترمیم ارائه خواهد شد. سپس مرادی مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی ورسیدگی به شکایات منطقه شش به اختصار، توضیحاتی در مورد برخی از مسائل مهم و ظرفیت های استان ارائه داد. 
     در ادامه مسئولین واحدهای استان مذکور در رابطه با وضعیت املاک و مستغلات و برخی ظرفیت و پتانسیل های موجود جهت درآمدزایی و کاهش وابستگی به درآمدهای شهریه ایی از جمله: بررسی وضعیت زمین ۲۸ هکتاری واحد کرمان، ظرفیت ها و پتانسیل های واحد جیرفت در رابطه با فعالیت های کشاورزی و دامپروری، ساختمان ۳۴۰۰ مترمربعی واحد زرند، پروژه استخر ۲۸۰۰ مترمربعی و مهمانسرای ۸۵۰ مترمربعی واحد انار و زمین ۵/۲۷ هکتاری واحد شهربابک  مطالبی بیان و با استقبال از  با استقبال از رویکرد حل مسئله توسط مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات خواستار همکاری  و تعامل بیشتر شدند.
       در پایان این نشست مجازی مقرر شد؛ پیگیری های لازم در خصوص تبدیل به احسن نمودن املاک و مستغلات و تعیین تکلیف وضعیت برخی از پروژه های ناتمام اقدام و گزارش آخرین وضعیت آن ها به دبیرخانه طرح تابش ارسال شود.