معرفی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی

معرفی مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشگاه آزاد اسلامی همانند هر سازمانی، به منظور رصد میزان تحقق اهداف و برنامه­ های خود، نیازمند وجود مراکز نظارتی می­ باشد. این مراکز جهت راهبری، ارتقای عملکرد و وحدت رویه می بایست بر اساس طیفی از اسناد، پروتکل­ها و دستورالعمل­های ساختاری و محتوایی متناسب با ماهیت این نهاد مردمی عمل نمایند.

مراکز نظارتی؛ متناسب با ماهیت و کارکرد تشکیل سازمان­ها و تحقق اهداف کلان ترسیمی در اسناد بالادستی آن، دارای اهداف و راهبردهای هم راستا و مرتبطی هستند که عموماً حول رسالت­ها و ماموریت­های تفویض شده به آن­ها شکل می­ گیرند.

بازرسی به معنای نظارت و ارزیابی مستمر، پویا و خلاق در نظر گرفته می­ شود که به منظور اعتماد سازی، پیشگیری و راهبری در هر سازمانی صورت می­ گیرد و در نهایت به ایجاد اطمینان از عملکرد سازمانی منتهی می­ شود. در متون اسلامی موکداً مفاهیم نظارت و ارزیابی مطرح شده است. در قرآن کریم کلمه نظارت و مشتقات آن ۱۲۹ بار و در نهجالبلاغه ۱۴۳ بار تکرار شده است که نشان از اهمیت بالای آن دارد. هم ­چنین مفاهیمی  مانند معاد، استقرار نظام کیفر و پاداش و امر به معروف و نهی از منکر، خود گواه بر اهمیت مفهوم ارزیابی عملکرد در نظام خلقت بشر است.

مقام معظم رهبری نیز مکرراً بر اصل نظارت و ارزیابی عملکرد در دستگاه­ های مرتبط با قوای سه­گانه تاکید و نظارت، ارزیابی و بازرسی را ضامن سلامت و تحقق اهداف عالی نظام تبیین فرموده ­اند.

اداره­ کل حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۷و با هدف نظارت بر عملکرد مالی و انجام حسابرسی داخلی واحدها، مراکز و سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل گردید. هم­چنین ؛ اداره ­کل بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه  آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۰ و با هدف بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدها، مراکز و سازمان مرکزی دانشگاه تاسیس شد.

در سال ۱۳۹۴ بر اساس تصویب ساختار سازمانی جدید دانشگاه آزاد اسلامی و با هدف وحدت­ رویه و چابک­ سازی مجموعه ­های نظارتی، مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات از تلفیق دو اداره ­کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی و الحاق اداره­ کل ارزیابی عملکرد، تشکیل گردید.

مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس سه اصل بازرسی، نظارت و ارزیابی در چارت تشکیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته و ساختار آن به چهار معاونت بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نظارت مالی، نظارت و ارزیابی عملکرد و نظارت و ارزیابی آموزشی و دانشجویی تقسیم شده است که حدود وظایف و مسئولیت­های سازمانی مرکزی را پوشش می­ دهند.