ارتباط با اداره کل منطقه سه

 آدرس: مازندران،ساری، بلوار خزر- خیابان شهید مطهری (طبرستان)-نبش کوچه طلیعه

 

تلفن :  ۳۳۴۰۶۵۱۱-۰۱۱

دورنگار : ۳۳۴۰۶۵۱۲-۰۱۱

ایمیل: region.3@bazresi.iau.ir