آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
هیات علمی۲۰ خرداد ۱۳۷۴
هیات علمی۲۰ خرداد ۱۳۷۴
هیات علمی۰۹ بهمن ۱۳۹۱
هیات علمی۰۹ بهمن ۱۳۹۱
هیات علمی۲۱ مهر ۱۳۷۹
هیات علمی۱۲ بهمن ۱۳۸۲
هیات علمی۰۶ مهر ۱۳۹۲
ممنوعیت تدریس کارکنان غیر هیات علمی در ساعات اداری ۳۵-۱۶۴۳۴۳ ۸۷-۵-۳۰هیات علمی۳۰ مرداد ۱۳۸۷
هیات علمی۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹
هیات علمی۲۵ شهریور ۱۳۹۴
هیات علمی۱۲ خرداد ۱۳۷۶
هیات علمی۲۶ مهر ۱۳۹۵
هیات علمی۲۶ مهر ۱۳۹۵
هیات علمی۱۰ آبان ۱۳۹۶
هیات علمی۰۷ مرداد ۱۳۹۶
هیات علمی۰۲ مرداد ۱۳۹۷
هیات علمی۳۰ مرداد ۱۳۸۷
هیات علمی۱۷ تیر ۱۳۹۶
هیات علمی۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مالی