راهنمای پیگیری شکایات

در صورت ثبت یک شکایت ، به دو طریق ممکن می باشد شکایت شما بررسی گردد ، یا از طریق ارسال شکایات به بازرسین استانی از طریق سیستم اتوماسیون اختصاصی این سامانه  و یا از طریق بررسی شکایات در از طریق این مرکز ( بسته به نوع شکایات و یا اطلاعیه ها) در صورتی که شکایات شما از طریق اول و از طریق سیستم به بازرسین استانی ارسال گردد.قادر خواهید بود طبق دستور العملی که در ادامه شرح داده خواهد شد به بخش پیگیری شکایات مراجعه نموده و از روند بررسی شکایت خود در هر لحظه مطلع شوید .در غیر اینصورت ( روش دوم - بررسی توسط این مرکز) چگونگی پیگیری شکایات از طریق آدرس پست الکترونیکی باستحضار خواهد رسید.

قدم اول - پیگیری سیستمی شکایات

بر روی بخش پیگیری شکایات مطابق تصویر ذیل کلیک نمایید.

قدم دوم - ورود با نام کاربری و کلمه عبور

با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد پنل کاربری خود شوید

قدم  سوم  - کلیک بر روی گزینه پیگیری

در بخش مربوطه لیست شکایات ارسالی شما قابل مشاهده می باشد . بر روی گزینه پیگیری در لیست مذکور اقدام  و از آخرین وضعیت شکایت خود مطلع شوید