منشور اخلاقی مرکز نظارت،بازرسی و رسیدگی به شکایات

منشور اخلاقی مرکز نظارت ، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی

  این منشور در راستای اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی-ایرانی و ارزش های انسانی و سازمانی در ساختار نظارت و بازرسی و نهادینه سازی، بنیان­گزاری در تفکر وعملکرد خدمتگزاران خدوم این مجموعه طراحی و تدوین شده است. با عنایت به وجود منابع انسانی ارزشی، اخلاقی و مؤمن در این مرکز، تمامی تلاش و کوشش خود را در جهت ارائه بهترین خدمات به ارباب رجوع محترم و شفاف سازی کلیه فرآیندها در دانشگاه آزاد اسلامی با رعایت اصول و مفاد به شرح ذیل به کار خواهیم گرفت.

  اصول حاکم بر منشور

• اصل اول: ایمان و توکل به خداوند متعال و حفظ ارزش های اسلامی
• اصل دوم: اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری
• اصل سوم: صداقت و درستکاری
• اصل چهارم: امانت داری و رازداری
• اصل پنجم: اصل برابری
• اصل ششم: اصل احترام و اعتماد
• اصل هفتم: انضباط
• اصل هشتم: پاسخگویی
• اصل نهم: شجاعت و شهامت
• اصل دهم: حقیقت یابی و علت یابی
• اصل یازدهم: مناعت طبع
• اصل دوازدهم : اعتمادسازی
• اصل سیزهم: بصیرت و دقت
• اصل چهاردهم: استقلال رأی
• اصل پانزدهم: بی¬طرفی و صحت عمل
• اصل شانزدهم: بکارگیری مهارت و تخصص
• اصل هفدهم: حسن تدبیر
• اصل هجدهم: عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
• اصل نوزدهم: اصل مردم مداری
• اصل بیستم :تعهد و وفاداری به سازمان

  مفاد حاکم در منشور

-بهره مندی از علوم و فناوری های روز دنیا جهت انجام بهینه فعالیت ها
-استفاده از عناصر کارآمد -تکیه بر کار کارشناسی ، حرفه ای و تخصصی
-توجه به ریشه ها در مقابله با فساد و سوء جریان ها
-رعایت احکام و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان
-پرهیز از دخالت روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره در تصمیم گیری ها و اقدامات
-تعیین شاخص های استاندارد ارزیابی صحت و سقم موارد ارجاعی
-تقویت روحیه کار جمعی و انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر
-تقویت روحیه انتقال دانش و تجربه کاری در میان کارکنان
- تقویت و اشاعه روحیه قدردانی از یکدیگر در محیط کار