ارتباط با اداره کل

 

 

آدرس :تبریز-خیابان ولیعصر- خیابان معلم - بین فلکه معلم و فلکه تختی

تلفن :   ۳۳۳۰۵۵۵۸-۰۴۱

نمابر:   ۳۳۳۰۵۵۵۸-۰۴۱

ایمیل: region.2@bazresi.iau.ir

کدپستی: 4533451579

آدرس اینترنتی: https://bazresi.iau.ir/region2