گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از واحد قوچان

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۵ کد : ۷۶۳ اخبار اداره کل
تعداد بازدید:۶۶
در این بازدید که از تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ لغایت ۹۹/۱۱/۳۰ انجام شد، تعداد ۱۰ نفر از همکاران اداره کل منطقه هشت، ضمن استقرار در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان؛ کلیه فعالیتها، خدمات و اقدامات این واحد دانشگاهی را در ۳۰۰ شاخص از پیش تعیین شده در چهار حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، نظارت و ارزیابی عملکرد، حسابرسی و نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مورد ارزیابی قرار دادند.
گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از واحد قوچان


نظر شما :