گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از مرکز فریمان

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۳۱ کد : ۷۶۹ اخبار اداره کل
تعداد بازدید:۷۰
در این بازدید که از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ لغایت ۹۹/۱۲/۱۱ انجام شد، تعداد ۸ نفر از همکاران اداره کل منطقه هشت، ضمن استقرار در دانشگاه آزاد اسلامی فریمان؛ کلیه فعالیتها، خدمات و اقدامات این مرکز دانشگاهی را در ۳۰۰ شاخص از پیش تعیین شده در چهار حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، نظارت و ارزیابی عملکرد، حسابرسی و نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مورد ارزیابی قرار دادند.
گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از مرکز فریمان


نظر شما :