اخبار اداره کل

دیدار نوروزی همکاران اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایت منطقه ۸ با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد

مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایت منطقه ۸ به همراه جمعی از کارکنان شاغل در این اداره کل، با دکتر طاهری لاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد دیدار کرد.

ادامه مطلب

گزارش تصویری بازدید معاونت بازرسی و پاسخگویی به شکایات مرکز از اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۸

همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و در آخرین روز کاری رسمی سال ۱۳۹۹ ، جناب آقای اوصالی؛ معاون محترم بازرسی و پاسخگویی به شکایات مرکز بازرسی، از اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۸ بازدید و از زحمات همکاران منطقه ۸ تقدیر نمودند.

ادامه مطلب

گزارش تصویری شرکت فعال کارکنان اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۸ در دوره ملی بینش مطهر با محوریت آثار شهید مرتضی مطهری (ره)

دوره ملی بینش مطهر با محوریت آثار شهید مرتضی مطهری(ره) و با اهدافی نظیر کادرسازی و کادریابی تربیت مربی و مدرس، ایجاد نظام فکری منسجم برای پاسخگویی به شبهات و زمینه ساز اندیشه ظهور و حماسه، از روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ آغاز و تا خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.

ادامه مطلب

گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از واحد طبس

در این بازدید که از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶ لغایت ۹۹/۱۲/۱۸ انجام شد، تعداد ۸ نفر از همکاران اداره کل منطقه هشت، ضمن استقرار در دانشگاه آزاد اسلامی طبس؛ کلیه فعالیتها، خدمات و اقدامات این واحد دانشگاهی را در ۳۰۰ شاخص از پیش تعیین شده در چهار حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، نظارت و ارزیابی عملکرد، حسابرسی و نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مورد ارزیابی قرار دادند.

ادامه مطلب

گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از مرکز فریمان

در این بازدید که از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ لغایت ۹۹/۱۲/۱۱ انجام شد، تعداد ۸ نفر از همکاران اداره کل منطقه هشت، ضمن استقرار در دانشگاه آزاد اسلامی فریمان؛ کلیه فعالیتها، خدمات و اقدامات این مرکز دانشگاهی را در ۳۰۰ شاخص از پیش تعیین شده در چهار حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، نظارت و ارزیابی عملکرد، حسابرسی و نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مورد ارزیابی قرار دادند.

ادامه مطلب

گزارش تصویری؛ بازدید هیات ارزیابی و نظارت اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه هشت از واحد قوچان

در این بازدید که از تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ لغایت ۹۹/۱۱/۳۰ انجام شد، تعداد ۱۰ نفر از همکاران اداره کل منطقه هشت، ضمن استقرار در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان؛ کلیه فعالیتها، خدمات و اقدامات این واحد دانشگاهی را در ۳۰۰ شاخص از پیش تعیین شده در چهار حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات، نظارت و ارزیابی عملکرد، حسابرسی و نظارت مالی، نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مورد ارزیابی قرار دادند.

ادامه مطلب