معرفی اداره کل

معرفی اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه نه

اداره کل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه نه دانشگاه آزاد اسلامی شامل استان های خوزستان و ایلام در آذرماه ۱۳۹۸ در اهواز راه اندازی شد.
در این منطقه مجموعا ۳۳ واحد ، مرکز و آموزشکده سما وجود دارد که در این بین سهم استان خوزستان ۱۵ واحد ، ۱ مرکز و ۹ آموزشکده سما و سهم استان ایلام ۴ واحد ، ۳ مرکز و ۱ آموزشکده سما می باشد. 
 این اداره کل زیر نظر دفتر مرکزی مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سه اصل بازرسی، نظارت و ارزیابی در چارت تشکیلاتی دانشگاه شکل گرفته و ساختار آن به چهار حوزه اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات، اداره نظارت مالی، اداره ارزیابی عملکرد و اداره نظارت آموزشی،دانشجویی و پژوهشی تقسیم شده است که حدود وظایف و مسئولیت های مربوطه را پوشش می‌دهد. 
کارکنان این اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته ، کرامت انسانی آنها را ارج نهاده و جلب رضایت الهی در چارچوب مقررات اداری را وظیفه شرعی خود می‌دانند و تمامی تلاش خود را جهت شفاف سازی و احقاق حقوق مراجعین و تقویت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی در واحدهای دانشگاهی دو استان خوزستان و ایلام به کار می‌گیرند.