ارتباط با اداره کل

 

آدرس :خوزستان، اهواز، بلوار شهید قاسم سلیمانی(پاسداران اسبق)، سه راه فرودگاه، کوی پیروزی، خیابان اذان، کوچه امید 

شماره تلفن : ۳۴۴۲۶۲۲۴ - ۰۶۱

شماره نمابر: ۳۴۴۲۶۲۲۷ - ۰۶۱

ایمیل : Region.9@bazresi.iau.ir